ALKOHOLI-GORENJE

Laboratorijski pribor:
  • Dve izparilnici
  • Kapalka
  • Vžigalnik
  • 2 epruveti
  • Lesene klešče
Kemikalje:
  • Bencin
  • Etanol
Poskus je nezateven, vendar je treba biti pazljiv, ko snovi prižigamo. Nikoli ne smemo imeti steklenic z vnetljivimi snovmi blizu ognja, saj se lahko vžgejo!
Alkohol in bencin sta vnetljiva. Roakvic ne nosimo, razen, če so ognjevarne. Uporabljamo očala in zaščitno obleko.
Pripravimo si dve izparilnici. V vsako damo par mililitrov vzorca. Enden naj bo alkohol, drugi pa ogljikovodik, najbolje, da bencin. Nato zapremo luči in s trsko ali daljšim vžigalnikom prižgemo mešanici, še prej pa umaknemo steklenici z vzorci, da ne pride do nesreče. Zraven si pripravimo epruveti, ki ju upnemo v lesene klešče. Vsako epruveto si označimo ter ju damo nad plamena, nekaj časa počakamo in ju primerjamo.

Kemikalje in pribor

Na levi gori etanol, na desni pa bencin.

Etanol ima modrikast, rahlo rumen plamen.

Ko testiramo sajavost plamena, vidimo, da etanol nima sajastega plamena.

Bencin ima rumen in intenzivnejši plamen, tudi višji je.

Ko pogledamo v izparilnico in epruveto, ki smo jo držali nad ognjem bencina, ugotovimo, da se sprošča ogromno saj, pri gorenju bencina.

Na tej sliki je dobro videti saje, ki se sproščajo bo gorenju bencina. Sklepamo lahko, da je etanol dosti bolj okolju prijazen, kot pa bencin.

<<Nazaj

>Meni<

Naprej>>

 
    SLOhosting.com priporoča :